Versteend verlangen – zeven korte films van Truus de Boer

De afgelopen maanden zijn heel druk geweest! Colleges voorbereiden en doceren, lezingen geven, artikelen schrijven en tussendoor de extra woorden aan mijn boek Camille Claudel statuaire toevoegen. Het redigeren neemt veel tijd in beslag, vooral omdat ik verschillende delen van het boek moet herschrijven om de nieuwe vondsten optimaal te kunnen integreren. Ondanks alle drukte ben ik ontzettend blij dat ik de mogelijkheid heb om de eerste druk deze meerwaarde te geven. Waarom komen die vondsten nadat ik het boek al heb gepresenteerd op 8 december 2014 in Singer Laren? Alles gaat zoals het gaat en toeval bestaat niet, het valt je toe. Zo ook mijn ontdekking gisterenavond laat: Versteend Verlangen…..

Truus de Boer als Camille Claudel in Versteend verlangen

Schrijvend aan een artikel over Camille Claudel zocht ik een bepaalde passage van mijn eigen hand op internet. Opeens was daar Versteend Verlangen #5, een korte film op Vimeo, een soloperformance over Camille Claudel door de Nederlandse actrice Truus de Boer. Ik klikte op ‘play’…..en hoorde de woorden die Rodin op 12 oktober 1886 had geschreven, ze werden in het Nederlands uitgesproken. Ik herkende ze meteen en sprak zachtjes mee. Deze woorden, afkomstig uit het ‘huwelijkscontract’ werden afgewisseld door uitspraken van Camille zelf en de mensen om haar heen. Een intrigerend stukje film dat amper drie minuten duurde.

Deze film blijkt het vijfde deel te zijn uit een serie van zeven films waarin de actrice zich heeft laten inspireren door Camille Claudel. Ze kruipt in de huid van de Franse beeldhouwster en laat haar spreken via brieven en documenten. Ook citeert zij brieven van anderen. En zij vult het script aan vanuit haar eigen beleving door Camille nieuwe brieven te laten schrijven, maar dat mag, het is immers drama met een ondertoon van realisme. Dit alles tegen de achtergrond van een sober doch eenvoudig decor dat niet afleidt en de aandacht houdt op Camille zelf.  De films tonen een selectie van uitspraken die bepalend is geweest voor het beeld dat we van Camille hebben gekregen. Uitspraken die in de context van mijn boek een andere invulling hebben en dat intrigeert mij, dat dezelfde woorden tegen een andere achtergrond een tegenovergestelde betekenis kunnen krijgen. Ik begrijp dat het publiek (op dit moment) de inhoud van mijn boek nog niet kent en deze films zal beschouwen in de alom bekende context van een talentvol kunstenares met een dramatisch levensverhaal. Camille, die de laatste dertig jaar van haar leven heeft doorgebracht in een psychiatrische inrichting omdat zij zogenaamd paranoïde was. Rodin zou haar in de steek hebben gelaten. Dat heeft hij inderdaad! Hij heeft gekozen voor zijn carrière en niet voor zijn geliefde Camille en hun kinderen. Daarom heeft zij hem verlaten, zij moest haar kinderen afstaan en koos ervoor om nieuwe ‘kinderen’ te creëren: stenen kinderen, haar beelden. Niemand mocht het weten, het diep gekoesterde geheim. Zij ging alleen verder en schitterende in de wereld van de Art Nouveau met haar eigen beelden in brons, marmer en onyx. Echter, een alleenstaande vrouw uit de petit bourgeoisie met een eigen professie was ongehoord destijds. Zij werd een schandaal voor haar familie die zich, na de dood van vader Claudel, niet langer met haar wenste te associëren. En zoals broer Paul in 1951 beschrijft: Er moest worden ingegrepen […] en daar ging zij, voor dertig jaar. Ondertussen kon de mythe van Rodin als vader van de moderne beeldhouwkunst zich rustig verder evolueren.

De teaser van Versteend Verlangen
Bedrieg me vooral niet meer…… deze woorden schrijft Camille in 1892 vanuit Château de l’Islette aan Rodin in Parijs. Inhoudelijk heeft ze het niet over andere vrouwen (wat de meeste mensen vermoeden) maar over Rodins belofte met haar te trouwen om hun kinderen te legaliseren. Zoals we weten, bedriegt hij haar wel.


Versteend Verlangen #1

Op 16 mei 1888 vult Camille het album van haar Engelse vriendin Florence Jeans in. Er worden allerlei vragen gesteld die zij soms op een zeer humoristische wijze beantwoordt. De eigenschappen die u waardeert in een man? Zijn vrouw gehoorzamen. De eigenschappen die u waardeert in een vrouw? Haar man op de kast jagen.
De film voegt er enkele vragen aan toe. Talent dat u zou willen hebben? Hoe zou u dood willen gaan? Kijk, luister en ontdek de kracht van Camille terwijl de zwarte doeken van het meubilair worden gehaald en de performance is begonnen.


Versteend Verlangen #2

Camille blikt terug: Parijs, eindelijk beeldhouwen, ongepast als vrouw, rivaliteit van de heren kunstenaars, hard werken, frustratie en onmacht …. Voornamelijk fictieve brieven staan centraal in deze tweede film.


Versteend Verlangen #3

Camille blikt terug: geld gebrek, onyx en marmer eigenhandig gekapt, geld gebrek, altijd weer geld gebrek (kunstwerken door vrouwenhanden gerealiseerd, leveren steevast minder op dan werken van mannelijke kunstenaars), frustratie om Rodin, eenzaamheid……Voornamelijk fictieve brieven staan centraal in deze derde film.


Versteend Verlangen #4
Camille blikt terug: 1913 opgesloten, gaat deze grap nog lang duren, moeder wenst haar dochter nooit meer te zien, het atelier is leeg gehaald, er komt geen bezoek, voor gek versleten, praat me niet van die God van jou die een onschuldige laat verkommeren in een inrichting, van de droom die mijn leven was is dit de nachtmerrie…… Voornamelijk authentieke brieven staan centraal in deze vierde film.


Versteend Verlangen #5
Camille blikt terug: monsieur Rodin beloofde en kwam niet na, hij wilde succesvol zijn, een grote meester worden, hij heeft haar bedrogen …… Voornamelijk authentieke brieven staan centraal in deze vijfde film.


Versteend Verlangen #6
Camille rekent af met de mensen die bijgedragen hebben aan haar internering en/of haar werken hebben overgenomen: Philippe Berthelot (in mijn boek bespreek ik zijn rol, eindelijk le temps remettra tout en place), monsieur Hébrard, Paul Claudel (wie is hier nu de echte ‘gek’), Rodin en zijn hele bende, madame Claudel haar eigen moeder: dat zij vergeten mag worden……Voornamelijk authentieke brieven staan centraal in deze zesde film. Ikzelf vind dit de meest intense van alle zeven films. Het is goed om stil te staan bij het onrecht dat Camille is aangedaan en vooral wie er hebben geprofiteerd van haar opsluiting.


Versteend Verlangen #7

Het is voorbij, na dertig jaar gevangenschap. Camille Claudel. Een vrouw. Een beeldhouwer. De brieven kunnen opgeruimd worden, de zwarte doeken kunnen weer over het meubilair. Rouw. Rouw om deze vrouw. Rouw om deze beeldhouwer die geniaal was in een tijd dat genialiteit bij uitstek een mannelijke deugd was, een tijd waarin uitsluitend mannen handelingsbekwaam waren en hun zusters konden opsluiten en laten verpieteren. 1913-1943.


Versteend Verlangen
is een soloperformance van Truus de Boer, bestaande uit een theatersolo en een reeks korte films over het leven van Camille Claudel. De theatersolo heb ik helaas nog niet gezien, maar dat zal ongetwijfeld een keer gebeuren. Merci beaucoup, Truus, dat je jouw soloperformance opdraagt aan Camille Claudel! En leuk dat je naar Lommel bent geweest voor de fototentoonstelling Camille Claudel in Beeld(en) van mijn broer!

Versteend verlangen op bezoek bij Bernd Haanappel in Lommel

Voor iedereen die meer wil weten over Truus de Boer en haar soloperformance, kijk op de website en/of op de bijbehorende facebookpagina.

Karin Haanappel
28 mei 2015